Vårt vatten

Sötvatten är en bristvara på jorden. Det skulle man inte kunna tro när det finns vatten överallt men det mesta är saltvatten i världshaven. En ytterst liten del är sötvatten bara tre procent och då är 75 procent av det bundet i is vid polerna. Man funderar på att transportera stora isblock därifrån för att utvinna sötvatten och föra det dit där behovet finns. Det finns en stor biologisk variation i våra sötvatten, det tänker man inte alltid på. Bland annat finns det många fiskarter, fler än många tror och man upptäcker nya hela tiden. De är fler än alla fågelarter, däggdjur, reptiler och amfibier tillsammans, läste jag.